Despre noi

Principii deontologice
Principii etice
Misiunea noastră
Standardele noastre


Deontologie profesională detectiv particular

Activitatea detectivilor noştri nu poate fi contrară legii, siguranţei naţionale, ordinii publice sau bunelor moravuri. În exercitarea profesiei lor, detectivii noştri cunosc şi respectă anumite principii şi standarde profesionale.


Principii deontologice:

respectarea legii;
aplicarea principiilor de etică profesională şi a regulamentului intern de funcţionare pentru autoreglarea comportamentului şi garantarea transparenţei maxime şi confidenţialitatea informaţiilor prezentate clientului;
ducerea la bun sfârşit a tuturor cazurilor preluate şi investigate (a tuturor contractelor semnate).


Principii etice detectiv particular:

respectă şi promovează principiile eticii şi justiţiei sociale;
folosesc la maximum calităţile umane şi cunoştinţele profesionale pentru investigarea şi soluţionarea cazurilor preluate;
respectă comunitatea, drepturile şi libertăţile omului, demnitatea acestuia;
respectă intimitatea, confidenţialitatea şi utilizarea responsabilă a informaţiilor obţinute în actul exercitării profesiei;
se implică activ şi în acelaşi timp implică clientul în conştientizarea intereselor sale, pentru asigurarea succesului acţiunii;
consiliază pe client pentru ca acesta să devină conştient de toate riscurile şi consecinţele posibile ale unei acţiuni sau altele.

detectiv particular


Misiunea noastră:

să fim aliaţii clienţilor noştri pe piaţă, aducând soluţii şi servicii competitive proprii;
interesul de a ajunge lider pe piaţă prin soluţii avantajoase;
menţinerea unui nivel înalt de eficacitate şi eficienţă care să garanteze îndeplinirea misiunilor noastre;
actualizarea în permanenţă a capacităţilor noastre.


Standarde în relaţia detectiv particular – client – persoane investigate:

oferă cunoştinţele, experienţa, priceperile şi deprinderile lor;
furnizează clienţilor informaţii complete şi exacte cu privire la serviciile prestate;
respectă convingerile, opţiunile religioase şi politice ale clientului său;
acţionează în cooperare cu clientul în tot ceea ce priveşte investigaţia pe care o execută.

despre detectiv particular

Tagged : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,