Servicii

Investigaţii pentru persoane juridice
Investigaţii pentru persoane fizice
Etapele procesului investigativ


La solicitarea persoanelor JURIDICE Agenţia noastră de detectivi particulari poate asigura următoarele servicii:

acordarea de consultanţă în elaborarea programelor şi normelor interne pentru protecţia firmei sub raport procedural, fizic şi cu privire la personal, în baza legii;
acordarea de consultanţă în organizarea structurilor interne de securitate ale firmei împotriva scurgerilor de informaţii economice, precum şi în instruirea personalului din cadrul acestora;
asigurarea protecţiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii private sau a activităţii agenţilor economici care doresc să păstreze confidenţialitatea acestora (antispionaj);
protecţia sistemelor informatice împotriva scurgerilor sau sustragerii de date confidenţiale, stabilirea modului de folosinţă a sistemelor informatice din cadrul firmei şi stabilirea comportamentului persoanelor pe internet;
verificarea eficienţei sistemelor de securitate şi siguranţă, a agenţilor de pază;
investigarea împrejurărilor pierderii unor documente şi acte, precum şi investigaţii în scopul obţinerii acestora din arhivă;
verificarea stării de loialitate şi corectitudine a angajaţilor firmei, sub raportul:
   – îndeplinirii sarcinilor profesionale specifice;
   – modul în care respectă secretul profesional;
   – modul în care acţionează sau nu pentru promovarea imaginii firmei;
stabilirea autorilor unor fraude sau a unor angajaţi neloiali firmei;
verificări privind condiţia economico-socială şi moral-etică a unor persoane, a angajaţilor şi a viitorilor angajaţi;
verificarea angajaţilor sau a candidaţilor la angajare pentru stabilirea compatibilităţii cu cerinţele posturilor pe care le ocupă sau urmează să le ocupe – anchete de moralitate, condiţia economico-socială şi moral-etică (salariaţi, viitori colaboratori, viitori clienţi etc.);
verificarea angajaţilor care se declară bolnavi sau invocă diverse motive în vederea neprezentării la locul de muncă;
depistarea muncii la negru;
selecţionarea personalului în vederea angajării;
verificarea potenţialilor parteneri de afaceri, persoane fizice sau juridice, sub raportul:
   – bonităţii, seriozităţii sau solvabilităţii acestora;
   – seriozităţii şi corectitudinii în îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract;
obţinerea de date privind antecedentele comerciale şi cazierele comerciale ale partenerilor de afaceri actuali sau viitori;
obţinerea de informaţii privind fraude în domeniul comerţului (clienţi rău platnici, reţele de firme organizate pentru fraudă etc.);
prevenirea colaborării cu parteneri dubioşi sau cu intenţii delictuale;
identificarea debitorilor, stabilirea solvabilităţii lor şi a bunurilor care urmează a fi executate pe cale judecătorească;
apărarea interesului companiilor de asigurări de bunuri şi persoane împotriva pretendenţilor şi solicitărilor frauduloase sau nejustificate de compensaţii materiale din partea asiguraţilor;
identificarea bunurilor care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unor părţi în proces;
investigarea cazurilor de fraude efectuate în domeniul asigurărilor şi domeniul bancar;
obţinerea de informaţii privind manoperele frauduloase, contrare legilor specifice în domeniu;
identificarea unor intenţii sau operaţiuni de înstrăinare a unor bunuri pentru diminuarea patrimoniului şi nerespectarea obligaţiunilor contractuale asumate chiar până când se ajunge în stare de faliment;
căutarea şi identificarea unor martori participanţi la evenimente aflate în litigiu, precum şi căutarea de probe şi contraprobe necesare în procese;
alte activităţi de investigaţii necesare în procese;
obţinerea de informaţii privind concurenţa neloială;
protecţia proprietăţii intelectuale – a dreptului de autor, a mărcilor înregistrate şi a patentelor;
identificarea de noi parteneri sau pieţe;
verificări patrimoniale, cercetări ipotecare, cadastrale, testamentare, auto etc.;
verificarea criminalistică a semnăturilor (descoperirea falsurilor);
investigări de dactiloscopie, grafică, balistică şi traseologie;
obţinerea de informaţii şi alte investigaţii speciale la cerere.


La solicitarea persoanelor FIZICE Agenţia noastră de detectivi particulari poate asigura următoarele servicii:

verificări privind conduita şi moralitatea publică a unei persoane;
verificări privind adresa, ocupaţia şi stilul de viaţă al unei persoane;
verificarea antecedentelor unor persoane;
verificări cu privire la persoanele dispărute de la domiciliu, necunoscute sau ascunse (cazuri de dispariţii altele decât cele aflate în lucru la organele specializate ale statului);
supraveghere şi urmărire de persoane (filaj);
supravegherea incintelor şi a persoanelor din acestea;
identificări de rude sau persoane din cercul intim al clientului despre care solicitantul nu mai cunoaşte nimic de ani de zile;
identificări de adrese;
obţinerea unor documente solicitate de client care atestă naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice, în vederea:
   – stabilirii filiaţiei şi a arborelui genealogic când persoana în cauză nu-şi cunoaşte ascendenţii şi descendenţii;
   – atestării gradului de rudenie cu anumite persoane;
   – atestării drepturilor şi obligaţiilor de participare la masa succesorală;
   – atestării drepturilor şi obligaţiilor soţilor cu privire la patrimoniul comun în caz de partaj;
   – atestării investiţiilor realizate cu privire la un bun mobil sau imobil ce reprezintă obiectul unui litigiu;
   – utilizării în instanţă pentru declararea judecătorească a dispariţiei unei persoane şi, respectiv, declararea judecătorească a morţii acesteia pentru deschiderea succesiunii în vederea stingerii obligaţiilor către creditori;
   – atestării stării civile etc.;
verificări sub toate aspectele cu privire la condiţia economico-socială şi moral-etică a viitorului soţ/soţie, ginere/noră;
culegerea de informaţii privind fidelitatea conjugală sau anumite disfuncţii de ordin moral-etic şi socio-juridic în relaţiile de cuplu;
verificări complexe cu privire la copiii care urmează să fie înfiaţi şi la familiile acestora;
verificări cu privire la comportamentul, anturajul şi preocupările ascunse ale copilului;
verificări privind abuzul asupra copiilor;
verificări privind violență în familie;
protecţia tinerilor expuşi factorilor de risc (consum şi trafic de droguri, anturaje de factură infracţională etc.);
verificarea unor medii viciate, criminogene;
identificarea bunurilor care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală, înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părţi în proces, obţinerea de probe şi activităţi de recuperare a lor;
căutarea şi identificarea unor martori participanţi la evenimente aflate în litigiu;
identificarea bunurilor şi valorilor dispărute în condiţii suspecte;
contracararea ameninţărilor, şantajului sau a hărţuirii sexuale;
verificări privind încălcarea drepturilor omului sau a libertăţilor constituţionale;
verificări privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice;
asigurarea protecţiei împotriva scurgerii de informaţii privind viaţa privată;
investigaţii privind împrejurările pierderii unor documente şi acte personale, precum şi obţinerea acestora din arhivă;
protejarea proprietăţii intelectuale – a dreptului de autor, a mărcilor înregistrate şi a patentelor;
verificări patrimoniale, cercetări ipotecare, cadastrale, testamentare, auto etc.;
consultaţii în domeniul detectivistic şi juridic;
alte investigaţii la cererea clientului.


Etapele procesului investigativ

1. completarea cererii de investigaţie de către client (formular investigaţie);
2. discuţii preliminare între detectiv particular şi client, cu privire la obiectul activităţii de investigaţie privată (consultanţă);
3. încheierea convenţiei scrise între detectiv particular şi client, conform prevederilor legale (contract);
4. pregătirea procesului investigativ de către detectiv particular în cooperare cu clientul;
5. derularea propriu-zisă a investigaţiei private;
6. întocmirea notei sau a raportului de investigaţie de către detectivul particular şi predarea acestuia clientului, împreună cu toate mijloacele de probă obţinute (foto, video etc.).

servicii detectiv particular

Tagged : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,