Tarife

Tarife detectivi particulari
Ce implică costurile investigaţiilor
Elemente care influenţează costurile investigaţiilor


Tarife investigaţii:

Tarifarea serviciului de investigaţie se face la zi, pentru fiecare detectiv particular în parte.
Preţul începe de la 300€ /zi /detectiv particular, în funcţie de zonă, locaţie, complexitatea şi dificultatea cazului.
Costuri suplimentare (în funcţie de necesitate): deplasare, relocare, tehnologice, auxiliare, alte cheltuieli etc.


Tarif detectiv particular:

tarif: începând de la 300€ /zi + costuri deplasare (combustibil, taxi, bilete etc.);
durată investigaţie: o zi, maximum 10 ore de lucru;
personal: un detectiv particular.

În acest tarif este inclusă contravaloarea serviciului prestat de către un detectiv particular pentru maximum 10 ore, un autoturism pentru deplasarea acestuia şi echipamente tehnologice de bază.

NOTĂ: contorizarea timpului de lucru începe din momentul în care detectivul particular pleacă de la biroul din localitatea sa de reşedinţă şi se termină în momentul în care acesta se întoarce la biroul din localitatea sa de reşedinţă.


În general, costurile investigaţiilor implică:

serviciul de investigaţie – plata /zi;
cheltuieli tehnologice – în cazul folosirii anumitor echipamente tehnice speciale pentru filaj / supraveghere / investigaţie (camere foto / video, camere ascunse / disimulate, microfoane etc.);
cheltuieli de transport şi deplasare necesare rezolvării cazului şi deplasării detectivilor – închirieri maşini, combustibili, taxe parcare, taxi, bilete etc.;
cheltuieli relocare – pentru cazuri care necesită relocarea temporară (pe durata investigaţiei) a detectivilor în altă localitate decât Ploieşti / Braşov (deplasare, cazare, diurnă etc.);
alte cheltuieli necesare investigaţiei.


Costurile investigaţiilor diferă de la caz la caz.
Câteva elemente care influenţează costurile investigaţiei:

complexitatea cazului;
numărul de detectivi particulari necesari în rezolvarea cazului;
mijloacele tehnice necesare desfăşurării investigaţiei;
locaţie – dacă investigaţia se desfăşoară în altă localitate decât Ploieşti / Braşov, se vor adăuga costuri de relocare temporară (pe durata investigaţiei), deplasare, cazare, diurnă etc.

tarife detectiv particular

Tagged : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,