Persoane fizice

verificări privind conduita şi moralitatea publică a unei persoane;
verificări privind adresa, ocupaţia şi stilul de viaţă al unei persoane;
verificarea antecedentelor unor persoane;
verificări cu privire la persoanele dispărute de la domiciliu, necunoscute sau ascunse (cazuri de dispariţii altele decât cele aflate în lucru la organele specializate ale statului);
supraveghere şi urmărire de persoane (filaj);
supravegherea incintelor şi a persoanelor din acestea;
identificări de rude sau persoane din cercul intim al clientului despre care solicitantul nu mai cunoaşte nimic de ani de zile;
identificări de adrese;
obţinerea unor documente solicitate de client care atestă naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice, în vederea:
   – stabilirii filiaţiei şi a arborelui genealogic când persoana în cauză nu-şi cunoaşte ascendenţii şi descendenţii;
   – atestării gradului de rudenie cu anumite persoane;
   – atestării drepturilor şi obligaţiilor de participare la masa succesorală;
   – atestării drepturilor şi obligaţiilor soţilor cu privire la patrimoniul comun în caz de partaj;
   – atestării investiţiilor realizate cu privire la un bun mobil sau imobil ce reprezintă obiectul unui litigiu;
   – utilizării în instanţă pentru declararea judecătorească a dispariţiei unei persoane şi, respectiv, declararea judecătorească a morţii acesteia pentru deschiderea succesiunii în vederea stingerii obligaţiilor către creditori;
   – atestării stării civile etc.;
verificări sub toate aspectele cu privire la condiţia economico-socială şi moral-etică a viitorului soţ/soţie, ginere/noră;
culegerea de informaţii privind fidelitatea conjugală sau anumite disfuncţii de ordin moral-etic şi socio-juridic în relaţiile de cuplu;
verificări complexe cu privire la copiii care urmează să fie înfiaţi şi la familiile acestora;
verificări cu privire la comportamentul, anturajul şi preocupările ascunse ale copilului;
verificări privind abuzul asupra copiilor;
verificări privind violență în familie;
protecţia tinerilor expuşi factorilor de risc (consum şi trafic de droguri, anturaje de factură infracţională etc.);
verificarea unor medii viciate, criminogene;
identificarea bunurilor care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală, înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părţi în proces, obţinerea de probe şi activităţi de recuperare a lor;
căutarea şi identificarea unor martori participanţi la evenimente aflate în litigiu;
identificarea bunurilor şi valorilor dispărute în condiţii suspecte;
contracararea ameninţărilor, şantajului sau a hărţuirii sexuale;
verificări privind încălcarea drepturilor omului sau a libertăţilor constituţionale;
verificări privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice;
asigurarea protecţiei împotriva scurgerii de informaţii privind viaţa privată;
investigaţii privind împrejurările pierderii unor documente şi acte personale, precum şi obţinerea acestora din arhivă;
protejarea proprietăţii intelectuale – a dreptului de autor, a mărcilor înregistrate şi a patentelor;
verificări patrimoniale, cercetări ipotecare, cadastrale, testamentare, auto etc.;
consultaţii în domeniul detectivistic şi juridic;
alte investigaţii la cererea clientului.

investigaţii persoane fizice

Tagged : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,