Persoane juridice

acordarea de consultanţă în elaborarea programelor şi normelor interne pentru protecţia firmei sub raport procedural, fizic şi cu privire la personal, în baza legii;
acordarea de consultanţă în organizarea structurilor interne de securitate ale firmei împotriva scurgerilor de informaţii economice, precum şi în instruirea personalului din cadrul acestora;
asigurarea protecţiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii private sau a activităţii agenţilor economici care doresc să păstreze confidenţialitatea acestora (antispionaj);
protecţia sistemelor informatice împotriva scurgerilor sau sustragerii de date confidenţiale, stabilirea modului de folosinţă a sistemelor informatice din cadrul firmei şi stabilirea comportamentului persoanelor pe internet;
verificarea eficienţei sistemelor de securitate şi siguranţă, a agenţilor de pază;
investigarea împrejurărilor pierderii unor documente şi acte, precum şi investigaţii în scopul obţinerii acestora din arhivă;
verificarea stării de loialitate şi corectitudine a angajaţilor firmei, sub raportul:
   – îndeplinirii sarcinilor profesionale specifice;
   – modul în care respectă secretul profesional;
   – modul în care acţionează sau nu pentru promovarea imaginii firmei;
stabilirea autorilor unor fraude sau a unor angajaţi neloiali firmei;
verificări privind condiţia economico-socială şi moral-etică a unor persoane, a angajaţilor şi a viitorilor angajaţi;
verificarea angajaţilor sau a candidaţilor la angajare pentru stabilirea compatibilităţii cu cerinţele posturilor pe care le ocupă sau urmează să le ocupe – anchete de moralitate, condiţia economico-socială şi moral-etică (salariaţi, viitori colaboratori, viitori clienţi etc.);
verificarea angajaţilor care se declară bolnavi sau invocă diverse motive în vederea neprezentării la locul de muncă;
depistarea muncii la negru;
selecţionarea personalului în vederea angajării;
verificarea potenţialilor parteneri de afaceri, persoane fizice sau juridice, sub raportul:
   – bonităţii, seriozităţii sau solvabilităţii acestora;
   – seriozităţii şi corectitudinii în îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract;
obţinerea de date privind antecedentele comerciale şi cazierele comerciale ale partenerilor de afaceri actuali sau viitori;
obţinerea de informaţii privind fraude în domeniul comerţului (clienţi rău platnici, reţele de firme organizate pentru fraudă etc.);
prevenirea colaborării cu parteneri dubioşi sau cu intenţii delictuale;
identificarea debitorilor, stabilirea solvabilităţii lor şi a bunurilor care urmează a fi executate pe cale judecătorească;
apărarea interesului companiilor de asigurări de bunuri şi persoane împotriva pretendenţilor şi solicitărilor frauduloase sau nejustificate de compensaţii materiale din partea asiguraţilor;
identificarea bunurilor care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unor părţi în proces;
investigarea cazurilor de fraude efectuate în domeniul asigurărilor şi domeniul bancar;
obţinerea de informaţii privind manoperele frauduloase, contrare legilor specifice în domeniu;
identificarea unor intenţii sau operaţiuni de înstrăinare a unor bunuri pentru diminuarea patrimoniului şi nerespectarea obligaţiunilor contractuale asumate chiar până când se ajunge în stare de faliment;
căutarea şi identificarea unor martori participanţi la evenimente aflate în litigiu, precum şi căutarea de probe şi contraprobe necesare în procese;
alte activităţi de investigaţii necesare în procese;
obţinerea de informaţii privind concurenţa neloială;
protecţia proprietăţii intelectuale – a dreptului de autor, a mărcilor înregistrate şi a patentelor;
identificarea de noi parteneri sau pieţe;
verificări patrimoniale, cercetări ipotecare, cadastrale, testamentare, auto etc.;
verificarea criminalistică a semnăturilor (descoperirea falsurilor);
investigări de dactiloscopie, grafică, balistică şi traseologie;
obţinerea de informaţii şi alte investigaţii speciale la cerere.

investigaţii persoane juridice

Tagged : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,